Jdi na obsah Jdi na menu
 


Články

 

Mnoho dalších zajímavých článků, rad a informací a také něco málo z historie plemene naleznete na klubových stránkách: www.filabrasileiroclub.cz

 

Následují informace CAFIBu v českém a anglickém jazyce, které se vztahují k dokumentům Klubu Onceiro:

 

Please find below CAFIB information in Czech and English about some documents relating to the Club Onceiro:

 

Vážení,

informujeme, že všechny analýzy provedené Janem Kubešou v září 2013, odesláné prezidentem Klubu Onceiro bývalému sekretáři CAFIBu, Tenissonovi Cavalcante, byly konečně registrovány v knihách CAFIBu a přepsány naší novou sekretářkou, Marianou Campbell, a odneseny na poštu.

Za tímto účelem jsme oslovily firmu EMS Empresa Internacional de Transporte, která nám dodá informace o doručení zásilky. Spolu s touto dokumentací byly odeslány registry štěňat pana Filipa Dojčáka. Veškerá tato dokumentace byla odeslána na adresu Jana Kubeši dne 4. srpna 2014.

Je nám líto, že došlo k tomuto zpoždění a žádáme o pochopení členy Klubu Onceiro a zároveň bychom rádi vysvětlili, proč k tomuto zpoždění došlo:

 

1.     Bývalý sekretář CAFIBu, Tenisson Cavalcante, odeslal analýzy až v únoru 2014. Odeslal je tak, jak je dostal od Jana Kubeši, tzn. bez registrace v Knihách CAFIBu a aniž by je vytištěné představil prezidentovi CAFIBu, Lucianu Gavião. Originální dokumentace Jana Kubeši byla odeslána nové sekretářce, Marianě Campbell, která řešila spoustu důležitých problémů spojených s bývalou webovou stránkou CAFIBu. Od 10. dubna 2014 do 24. dubna 2014 byla sekretářka mimo Brazílii. Po návratu ze zahraničí pomohla CAFIBu s mnoha těžkostmi způsobem, jak je vysvětleno níže.

2.     Podle oznámení, které bylo vydáno  6. února 2014 Tenisson Cavalcante slíbil CAFIBu, že novému sekretariátu CAFIBu předá veškerou aktualizovanou dokumentaci v příštích měsících. Nicméně ani nedokončil analýzy Klubu Onceiro, ani registry štěňat pana Filipa Dojčáka, ani analýzy výstavy v Lagoa Santa-MG konané v září 2013, výstavy v Jacareí-SP konané v říjnu 2013 a výstavy v Guaratinguetá konané v prosinci 2013.

3.     CAFIB navíc čelil mnoha překážkám, aby mohl tuto dokumentaci vydat, protože bývalí vedoucí CAFIBu si přivlastnili aktiva a vlastnictví CAFIBu, mj. bývalou webovou stránku CAFIBu, její heslo, správcovský a kontrolní program. A co je vážnější: odstranili bývalou webovou stránku CAFIBu z internetu.

Přesně z tohoto důvodu jsme nemohli vydat požadovanou dokumentaci Janu Kubešovi, která nemohla být vytištěna z počítače CAFIBu a musela být momentálně přepsána.

Děkujeme za pochopení členům Klubu Onceiro, ale můžeme je uklidnit, že funguje nová webová stránka CAFIBu (http://www.cafibbrasil.com/ ), která je mnohem lepší než ta bývalá, neoprávněně stažená z internetu bývalými vedoucími. Za krátko tyto informační a programové problémy překonáme.

CAFIB normálně pokračuje ve své práci ochrany rasy fila brasileiro, intenzivně pracuje na tom, aby napravil škody způsobené bývalými vedoucími CAFIBu a konečně oznamuje, že nevlastní žádný další dokument Klubu Onceiro a jeho členů, čekající na vyřízení.

Touto formou přejeme Klubu Onceiro hodně štěstí a doufáme, že v budoucnu bude ochraňovat ČISTOKREVNOU rasu Fila Brasileiro způsobem, který se od CAFIBu naučil, ale žádáme, aby okamžitě ze své webové stránky odstranil logo CAFIBu.

S pozdravem,

vedení CAFIBu

 

Dear Sirs,

Please be advised that all analysis made ​​in September 2013 by Jan Kubesa, which were sent by the president of the Club Onceiro to the former CAFIB Secretary, Tenisson Cavalcante, were recorded in the CAFIB Books, typed by the new CAFIB Secretary, MarianaCampbell and placed in the Post Office.

 

For this purpose it was hired by CAFIB the firm EMS Empresa Internacional de Transporte, with return receipt requested. Along with this documentation it was also sent records of  Filip Dojkac litter. All this documentation was sent to the address of Jan Kubesa on Aug, 4th.2014.

 

CAFIB is sorry that this delay has occurred and asks understanding of the Club Onceiro members, considering that these delays occurred because:

 

1. Only last February 2014 former CAFIB Secretary, Tênisson Cavalcante, sent such analyzes exactly as received from Jan Kubesa, i.e., without the recorded in the CAFIB Books and without printed them for the CAFIB president, Luciano Gavião. Then these documents originally from Jan Kubesa were sent to the new CAFIB Secretariat, Mariana Campbell, who was solving numerous problems found at the CAFIB Secretariat.

 

2. When Tenisson Cavalcante, former CAFIB Secretary, resigned just for CAFIB Secretary in Feb, 6th. 2014 he promised he wouldpass on to the new CAFIB Secretary all documentation in his possession in order and properly updated in the coming months.However, he has not completed the analysis of the Club Onceiro nor the records from Mr. Filip Dojkac, nor the analysis of the LagoaSanta-MG exhibition held in September/13, nor the analysis of Jacarei-SP exhibition held in October/13 nor the analyzes ofGuaratinguetá /13 exhibition held in December/13.

 

3. CAFIB is still facing many difficulties to updated and send all documentation as former CAFIB directors seized some assets and equity CAFIB, among them: the old CAFIB website, as well as its password and its management program and control . And worse: they took out from the internet the CAFIB old website.

 

Precisely because we cannot count on our old CAFIB site, now this documentation sent to Jan Kubesa had to be typed and not printedon the old CAFIB computer system.

We appreciate the understanding of the Club Onceiro members, but we can reassure them, demonstrating that the new CAFIB website((http://www.cafibbrasil.com/ which is much better than the previous one that was taken illegally from the internet by formers directors, and soon we will overcome these problems and computer programming.

CAFIB continues its work to preserve the PURE Fila Brasileiro, continues to work extensively to remedy all damages caused by these former directors and finally informs that CAFIB no longer has any pending document from Club Onceiro and / or his members.

 

Thus, CAFIB wishes good luck to Club Onceiro, hoping that in the future this Club continue its work in defense of PURE Fila Brasileiro as learned from CAFIB in the last 14 years, but immediately remove from Club Onceiro / Jan Kubesa website the CAFIBlogo.

 

Kind Regards, 
CAFIB – Directors

 

 

OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ CAFIBu – Rio de Janeiro, 2. srpna 2014

 

CAFIB reaguje na několik textů umístěných na internetu a informuje, že:

 

- absolutně nesouhlasí s verzemi, které jsou v nesouladu s pravdou a s péčí o fila brasileiro; 

- opět zdůrazňuje to, co je obsaženo ve Vyjádření CAFIBu a v Detailní chronologii faktů ze dne 5. července 2014, ve Vyjádření CAFIBu ze dne 16. července a z 25. července 2014, jež jsou k dispozici na stránkách CAFIBu v portugalštině, angličtině a v češtině (viztehttp://www.cafibbrasil.com/  ) v rubrice “Zprávy/Notícias”;

 

- opakuje, že přeje štěstí a úspěšnou práci všem klubům, které mají za cíl opravdu ochraňovat a zachovávat ČISTOKREVNOU fila brasileiro;

 

- opakuje, že si pouze přeje zpátky získat svoje aktiva a majetek, mj. bývalou webovou stránku, její heslo a správcovský a kontrolní program; účetní položky, tj. příjmové a výdejní doklady, které jsou stále v rukou bývalých vedoucích CAFIBu a další vlastnictví CAFIBu, tj.: dokumenty, certifikáty, rodokmeny a stovky exemplářů časopisu O FILA a dvě čtečky mikročipů;

 

- zdůrazňuje, že má právo se domáhat zpět těchto aktiv, majetku a vlastnictví CAFIBu, včetně vlastních Standardů, Deseti přikázání a systému a metod výběru a hodnocení (analýza fenotypu a temperamentu) a také má právo reklamovat nesprávné používání naši značky a loga, ať se jedná o klub, chovnou stanici, chovatele či fyzickou osobu;

 

informuje, že od 10. srpna 2014 CAFIB na základě právně postižitelného zneužití popsaného výše vyloučí všechny svoje členy, kteří se zapojili nebo se zapojí do členství v novém klubu, jehož vedení se neoprávněně zmocnilo majetku CAFIBu, a stejně tak CAFIB přistoupí ke skončení spolupráce s Klubem Onceiro;

 

- A tímto CAFIB oznamuje, že uzavírá tuto diskuzi. Svoje postavení již zaujal a dostatečně doložil a zveřejnil. Členové klubu taktéž žádají o uzavření tohoto tématu a stejně tak schvalují vyjádření klubu k této otázce.

 

S pozdravem,

vedení CAFIBu

 

 

Vyjádření CAFIBu vlastníkům a

chovatelům fila brasileiro v Brazílii a ve světě

Datum: 10/07/2014 

Schůze vedení CAFIBu konaná v São Paulu dne 5. července 2014

Jak už je v Brazílii a ve světě známo, pět bývalých ředitelů CAFIBu se rozhodlo založit nový klub rasy fila brasileiro. K tomuto kroku se uchýlili, protože nesouhlasili s rozhodnutími dalších ředitelů a poradců CAFIBu. Tvrdili, že CAFIB údajně porušuje svoje pravidla, přestože vedení CAFIBu vždy respektovalo vlastní statuty a rozhodnutí většiny.

Vše začalo tím, že bývalý rozhodčí a prezident CAFIBu, Fernando Zanetti Coeli vyšel vstříc prosbě jedné osoby, údajně Dominga Lopese, a neoficiálně (tzn. bez registrace CAFIBu) ohodnotil jednoho psa, a to pouze na základě zaslaných fotografií, a ten neprošel standardy kvůli míšení plemen, jelikož neměl dobře stavěný lalok. Byla to chyba, které se měl rozhodčí podle pravidel CAFIBu vyvarovat. Pes může být hodnocen pouze v případě, že je fyzicky přítomen testu, poté může být analyzován jeho fenotyp a temperament podle standardů CAFIBu.

Domingo Lopes, který se nikdy oficiálně neidentifikoval, odeslal tuto neregulérní analýzu CAFIBu. Vysvětlil, že tento analyzovaný pes, jménem Tigre de Santa Luzia, je stejný jako ten, který byl ohodnocen výše jmenovaným rozhodčím a získal první místo na 15. Výstavě v Goiás (ve třídě dospělých mužských samců) a také na 94. Národní výstavě CAFIBu, která se konala 9. června 2013 v Goiânia. Požadoval po CAFIBu vysvětlení. Bývalý rozhodčí tvrdil, že se stal obětí “chytáku”, o kterém ovšem věděl, když hodnotil a když podepisoval tuto “analýzu”. Chtěl tím údajně odhalit  podvod pana Dominga Lopese a dalších údajných spoluviníků z výstavy. Bývalý ředitel a rozhodčí, Zanetti, poslal email, že má informace o praktikách vlastníků chovné stanice Itanhandu a že může doložit falešný profil vlastníků této chovné stanice, kteří by měli jít k soudu. Tvrdil také, že tato chovná stanice porušuje normy a předpisy klubu a požadoval potrestání jejích vlastníků, přestože nepředložil jediný důkaz.

Během několika měsíců dalo vedení CAFIBu  Fernandu Zanettimu termín, aby zahájil soudní řízení proti údajnýmviníkům a písemně doložil trestné činy spáchané touto chovatelskou stanicí. Postupem času a na základě silnějšího tlaku CAFIBu na Fernanda Zanettiho, aby předložil konkrétní důkazy o údajných nesrovnalostech, které by poté soud posoudil, Zanetti zareagoval tak, že na trvalo z klubu vystoupil.

Následně ředitelé Carlos do Amaral Cintra Filho (pokladník) e Tênisson Cavalcante (generální sekretář a majitel psa Tigre de Santa Luzia, iniciátor stížnosti) požádali o odstoupení ze svých funkcí a oznámili, že tento rok (2014) nebudou konat analýzy a výstavy CAFIBu ve městech Amparo a v Goiânia.

Posléze se v červnu CAFIB díky zprávě chovatele fila ze zahraničí dozvěděl, že Fernando Zanetti zakládá nový klub, specializovaný na fila brasileiro, spolu s Carlosem do Amaral Cintra Filho (Caico) e Tênissonem Cavalcante a ve spolupráci s dvěma řediteli CAFIBu, Franciscem Fornelem (informatik) a Sabinou Schmidt-Gallas (rodokmen. registr) a s členem Adrianem Pacheco. Dodnes všichni, kromě Fernanda Zanettiho a Francisa Fornela formálně z CAFIBu nevystoupili.

Zároveň tato skupina stáhla z internetu starou webovou stránku CAFIBu, kterou začlenili do stránky nové, zabraňujíce tak členům i vedení klubu mít přístup k jeho obsahu. Ve stejnou dobu založili stránku novou (doposud “v přípravě”), ve kterém se objevuje jejich označení spolu s logem, které nelegálně využívá část loga CAFIBu.

V průběhu posledních měsíců tato skupina nevrátila všechny dokumenty, věci, sbírky a aktiva klubu, navíc genealogické registry, originály a kopie analýz fenotypu a temperamentu, čímž zapříčinila CAFIBu vážné škody. Tím, že CAFIB ztratil přístup do svých zdrojů, bylo mu zabráněno vydávat registry štěnat, rodokmenů a analýz již realizovaných a jež čekaly na digitalizaci. To je další faktor, který poškodil CAFIB, ale i chovatele a majitele psů, kteří tak byli zbaveni dokumentace svých psů. CAFIB také nedostal soupis členů, kteří platili členské příspěvky na rok 2014.

CAFIB si vyhrazuje právo chránit svoje zájmy, v posledních měsících se trpělivě snažil s bývalými vedoucími vyjednávat o navrácení celé dokumentace, která patří CAFIBu a která zůstala v rukou oné skupiny. Nicméně již nebude váhat, obrátí se na soud, aby získal zpět všechny dokumenty, které zůstávají neoprávněně v držení této skupiny.

CAFIB chce zdůranit, že není proti založení další entity, která se propůjčí k obraně a zachování integrity čistokrevné fila brasileiro, ať už založené bývalými vedoucími CAFIBu, nebo vlastníky a chovateli bez příslušnosti ke klubu. CAFIB ale upozorňuje, že nová asociace má hledat vlastní cestu na základě nových metod a praktik.

CAFIB nepřipustí, aby byly kopírovány jeho náležitosti – logo, mezinárodně uznávané standardy čistokrevné fily z roku 1978, systém hodnocení a schvalování analyzovaných psů (analýza fenotypu a temperamentu) s cílem genetického zušlechťování rasy, vlastní formuláře a normy.

Na základě těchto faktů CAFIB varuje, že nedovolí vedoucím, poradcům a rozhodčím zdvojování činnosti. Proto ti, kteří se připojili k nové skupině, musí oficiálně vystoupit z CAFIBu.  Pokud tak neučiní do 10. srpna 2014, budou vyloučeni. Na mezinárodní úrovni se CAFIB rozhodl pozastavit členství Klubu Onceiro z České republiky, vedené Janem Kubešou. Ten pozval Fernanda Zanettiho jako rozhodčího na příští výstavu v České republice na místo rozhodčího CAFIBu, o jehož přítomnosti již bylo rozhodnuto, přestože byl český klub informován o odstoupení tohoto bývalého rozhodčího a vedoucího a o jeho záměru zakládat nový klub. Následně tato výstava v České republice nebude součástí kalendáře CAFIBu pro rok 2014.

Po dobu více než tří dekád, CAFIB (Klub zušlechťovatelů fila brasileiro) přežil v mnoha proměnách kampaně odpůrců a kritiků z řad domácích i mezinárodních. V této těžké chvíli máme jistotu, že získáme podporu chovatelů a vlastníků fila brasileiro, protože se nevzdáváme svých zásad na obranu fila již během třiceti šesti let. Co je víc důležité než lidi a jejich ega, je rasa fila brasileiro. A CAFIB je věrný, stejně tak jako fila.

S pozdravem, 
Vedení CAFIBu,

Sao Paulo, 5. července 2014

 

 

Detailní chronologie faktů obsazených

ve vyjádření CAFIBu ze dne 5. července 2014

1) V říjnu roku 2011 rozhodčí CAFIBu pan Jonas Iacovantuono ve spolupráci s Chovnou stanicí Itanhandu vytvořil skvělou práci o Standardech fila brasileiro a o Diskvalifikaci kvůli mísení ras (http://www.cao-filabrasileiro.com/#!__fila-brasileiro-desq). Pouze pan Fernando Zanetti (nadále pouze Zanetti), bývalý vedoucí a rozhodčí CAFIBu, se vyslovil proti této práci. CAFIB navrhl, aby Zanetti vypracoval práci buď podobnou, nebo lepší. Tato nabídka sice byla přijata, ale nikdy nebyla realizována.

2) Během 36-ti let se mnoho chovných stanic podílelo na ziscích různých cen a výhrách šampionátů. Byly to například: Fazenda Carolina, Aquenta Sol, Engenho Velho, Hisama, Fazenda Malota, Serra Dourada, Parque do Castelo, Jawa, Itapoã, Amparo, Quatis, Santa Luzia, Canil Embaré, Canil do Carlão e Fila Roots. Další chovné stanice, které se prosadily: Boa Sorte, Itaipu, Chácara Três Irmãos, Sena Sene, Araguaya, Três Curumins, Fazenda Poço Vermelho, Moinho Velho, Fazenda Santa Paula e Serra da Lagoa. Stanice Ibituruna je dodnes jediná, které se během jednoho roku podařilo zvítězit na všech šampionátech CAFIBu.

Až do nedávna tato ocenění nikdy neobtěžovala ani naše členy, ani vystavovatele. Vždy šlo o zdravou soutěž a setkávání přátel, které mělo za cíl zušlechťování rasy fila brasileiro. V posledních letech se zviditelnila především stanice Itanhandu, která zaslouženě vítězila na mnoha soutěžích.

Některým členům CAFIBu, hlavně Zanettimu, Carlosovi do Amaral Cintra Filho (nadále pouze Caico) a Tênissonovi Souza Cavalcante (nadále pouze Tênisson) to vadilo a začali tuto stanici obviňovat z nepravostí, i když nikdy oficiálně nevznesli žádné obvinění, ani nepředložili žádné důkazy. CAFIB, který vždy respektoval svá přikázání, žádal v emailech o předložení potencionáních důkazů. Nikdy se ale nedočkal žádné reakce, proto tedy celá situace spíše vypadala tak, že se tyto osoby snaží podkopat a znevážit úspěch této úspěšné stanice.

3) Dne 9. června 2013 se konala výstava ve městě Goiânia, kde první místo v kategorii dospělých samců, titul brazilského trojnásobného šampiona a Zlatou medaili získal Tigre de Santa Luzia, oceněný rozhodčím Zanettim. Zenon ze stanice Itanhandu získal druhé místo. Počínaje dnem 9. 10. 2013 začalo vedení CAFIBu dostávat různé maily od pana Domingose Lopese.  Ten komentoval, že v písemné analýze podepsané Zanettim (doprovázené pěti fotografiemi, taktéž podepsanými Zanettim) je Tigre de Santa Luzia považován samotným Zanettim za“atypické zvíře, které ukazuje výrazné znaky mísení ras neapolského mastina a anglického mastifa” a ještě že“má lalok, který výrazně tvoří PODBRADKY”. Jinými slovy, Zanetti ohodnotil stejného psa Tigre de Santa Luzia, čtyři měsíce po vítězné soutěži v Goiânia, za směsku! Zanetti upozornil vedení CAFIBu emailem, že se jedná o “chyták” a že najde pravého vlastníka emailové adresy a otevře proti němu soudní proces. Pokud víme, tak nenašel ani vlastníka emailu, ani se neobrátil na soud. Po výměně emailů s vedením CAFIBu Zanetti nikdy situaci nevysvětlil a ani se svým dlouholetým kolegům z vedení neomluvil.

4) Během druhé poloviny roku 2013 Zanetti vyžadoval potrestání chovné stanice Itanhandu, přestože nepředložil žádné důkazy. Poprvé v naši historii se jeden vedoucí snažil prosadit svoji vůli nad ostatními. CAFIB vždy volil demokraticky při projednávání svých otázek.  Nikdy jsme neměli žádného “uzurpátora”, ani v časech Dr. Paula Santose Cruze. Každý vedoucí měl vždy pouze jeden jediný hlas. Proč by tomu tak mělo být v případě Zanettiho jinak, když nepředložil důkazy a když ho při hlasování podpořili pouze Caico a Tênisson?

5) V předvečer Expo de Gaurá-13 CAFIB dostal několik videí, kde Caico v roli rozhodčího CAFIBu rozhoduje podle rozlišných kritérii v závislosti na tom, čí pes je posuzován. A na dalším videu je vidět, jak Caico pozitivně hodnotí psy ze svého chovu či svého majetku, přestože ukazují diskvalifikační prvky – v temperamentu a v nervovém systému.

6) Dne 21. listopadu 2013 Zanetti žádá vedení CAFIBu o odchod z klubu, přestože dostal emaily od čtyř vedoucích CAFIBu, aby se pouze na čas z klubu stáhl. Dne 4. prosince 2013 Caico informuje o svém odchodu emailem pouze našeho pokladníka. Dne 6. února 2014 Tênisson informuje o svém odchodu emailem pouze naši generální sekretářku. Dne 9. června 2013 pan Francisco Fornel (nadále pouze Fornel) informuje o svém odchodu emailem pouze vedoucího odboru informatiky. Až do dnešního data žádný z vedoucích ani členů CAFIBu neoznámil svůj odchod ani vedení klubu, ani rozhodčím a členům CAFIBu. Paní Sabine Schmidt-Gallas (nadále pouze Sabine) neoznámila svůj odchod z postu ředitelky genealogické registrace CAFIBu a v současnosti zastává stejnou fukci v novém klubu fila brasileiro, čemuž rozumíme jako postup, který bude řešen u soudu.

7) Během posledních pěti měsíců CAFIB intenzivně žádá, aby mu byla vrácena aktiva a majetek, tj.: heslo, vlastnictví a řízení naší bývalé webové stránky (www.cafib.com.br www.cafibbrasil.com.br), jelikož je momentálně nesprávně registrována na jména Caico, Tênisson e Fornel; všechny knihy, dokumentaci, stovky exemplářů celkem 42 čísel časopisu O FILA a fotografie ve vlastnictví CAFIBu; účetní dokumentaci a navrácení případného přeplatku v hotovosti z vlastnictví CAFIBu a vedení pojišťovacího účtu.

8) Dne 13. března 2014 bylo domluveno s Tênissonem, že náš člen pan Giovani Eder Carvalho, bydlištěm v Aparecida – SP, přijde k Tênissonovi domů (v Goiânia – GO) vyzvednout dokumenty a čtečky mikročipů vyžádané naším sekretariátem. Když se pan Giovani dostavil k Tênissonovi domů, bylo mu řečeno, že tato dokumentace ještě není aktualizována a že mu ji neodevzdá. Až za dva týdny Tênisson poslal poštou dokumenty našemu prezidentovi, Lucianu Gavião, které jsou momentálně analyzovány. K této dokumentaci nebyly přiloženy ani čtečky mikročipů, ani účetní položky. Nevíme také, zda Tênisson vlastní nějakou hotovost, která by měla být CAFIBu vrácena.

9) Po více než pěti měsících, kdy Caico odešel z funkce pokladníka, dne 14.5.2014 uložil na účet našeho prezidenta peníze CAFIBu, které měl u sebe. Ale až do současnosti jsme nedostali žádné účetní dokumenty, ani vyúčtování členů odstoupivších z CAFIBu.

10) Dne 8. června 2014 byla z internetu stažena naše webová stránka, aniž bychom o tom byli předem informováni. Náš vedoucí informačního oddělení Fornel, který tuto akci provedl, nás emailem informoval o svém odchodu z fuknce v CAFIBu až následujícího dne po stažení webové stránky. Odstranění naší webové stránky z internetu nám způsobila a způsobuje ohromné škody, což budeme chtít řešit soudní cestou.

11) Několikrát jsme se emailem snažili domluvit schůzku, abychom projednali navrácení aktiv a majetku CAFIBu. Dne 9. června 2014, šest měsíců po svém odstoupení z funkce pokladníka, Caico poslal email našemu prezidentovi, kde žádal dalších 30 dní, aby nám odevzdal celou dokumentaci a dalši věci a aktiva CAFIBu. Jelikož CAFIB nemohl tak dlouho čekat, prezident Luciano Gavião a náš ředitel Pedro Borotti,  navštívili místo, kde Caico a Sabine pracují. Chtěli tuto situaci vyřešit smírnou cestou, která by CAFIB nepoškodila a aby nový klub mohl započít svoji práci zcela nezávisle na CAFIBu. Bohužel nám nic nebylo navráceno, protože údajně ani Caico, ani Sabine neměli k tomu pravomoc. Dne 26.6.2014 se Caico nečekaně objevil doma u Pedra Borottiho, odevzdal některé dokumety a sdělil, že žádná další aktiva ani majetek nebude CAFIBu navrácen. Ani správcovský program naší bývalé webové stránky, která byla podle Caica paní Sabine domluvena a zaplacena. Caico ovšem zapomněl, že v naší Knize zápisů ze schůzí je registrován zápis ze schůze v Amparo, ze dne 17/3/2012, kde "Carlos Amaral Cintra Filho (Caico) požádal o slovo s tím, že Sabine Schimidt Gallas, zodpovědná na genealogický registr, zaplatila výlohy spojené s webovou stránkou a že ačkoliv to udělala ráda, není to spravedlivé, a aby klub tyto výlohy zaplatil sám.” Kromě toho, že CAFIB tuto výlohu zaplatil, Caico také zapomněl, že se stránka nachází ve správě a na jméno CAFIBu, což lze dokázat měsíčními poplatky, které jsou pravidelně placeny a dokazují pravého vlastníka tohoto programu. Vlastnictví stránky, stejně tak jako 42 čísel časopisu O FILA, které byly editovány a publikovány naším zakladatelem, novinářem Luisem Macielem, a celé zaplaceny některými členy CAFIBu. Jak stránka, tak i časopisy patří CAFIBu a nemohou být ve vlastnictví nikoho jiného, což bude řešit soud.

12) Z toho vyplývá, že se vedení CAFIBu snažilo vyjednávat trpělivě, čestně a v dobré víře, že naši bývalí vedoucí CAFIBu vrátí naše aktiva a majetek. Avšak jak je z výše uvedeného patrné, tito bývalí vedoucí raději chtěli získat čas a snažili se práci CAFIBu ztížit a potlačit, zejména pak náš sekretariát a správcovství bývalé webové stránky, a následně tak i nové webové stránky, která je naším hlavním administrativním pracovním nástrojem. Tímto nejen že nám způsobili škody, ale dokázali také svoji absenci loajality a respektu k rase fila brasileiro, která tak bezpochyby byla nejvíce postižena.

13) Fakt, že nový klub hodlá přijmout, uznat a užívat naše rodokmeny, databázi, formuláře, dokumenty, fotografie, část našeho loga a značky, informační programy, standardy, nařízení a 10 příkázání, jež považujeme za aktiva a majetek CAFIBu, neschvalujeme. Stejně tak budeme naše aktiva a majetek chránit a v nejbližší době se hodláme obrátit na soud, abychom CAFIB ochránili.

14) Nemůžeme uvěřit tomu, že tito bývalí vedoucí chtějí založit asociaci více “demokratickou” nežli tři fungující kluby brazilské fily v Brazílii, protože v minulosti neukázali žádný jiný lépe fungující systém, staví pouze na své zkušenosti prezidenta CAFIBu po dobu přibližně 15-ti let a sekretáře po dobu přibližně 10-ti let.

15) CAFIB bude normálně pokračovat ve vykonávání své práce na ochranu čistokrevné fila brasileiro a vždy hájit svoje názory solidní argumentací, založenou na faktech, fotografiích, videích, testech, dokumentaci a emailech; ale vždy s respektem a výchovou ke všem chovatelům. Nebude snižovat úroveň naší komunikace.

16) Všechna výše zmíněná argumentace má oporu v dokumentech.

17) Všichni členové, kteří poškodili CAFIB nebo se neoprávněně snažili využít naše aktiva a vlastnictví budou brzy vyzváni k odstoupení z CAFIBu.

18) CAFIB lituje toho, že zmatky způsobené bývalými vedoucími působí na členy, samotný CAFIB, ale hlavně na rasu fila brasileiro, způsobujíc škody proto, aby se nový klub obohatil. CAFIB bude pokračovat ve své práci na obranu čistokrevné fila a v konkrétní praxi – na dvou výstavách v tomto roce v Itanhandu, MG a v Brasília, DF, počítáme s velkou podporou chovatelů všech klubů a dosáhneme rekordu v počtu zapsaných i publika; touto formou prosíme o shovívavost, za krátký čas se náš sekretariát vrátí do normálu.

Je nám velice líto, že jsme nuceni vydat toto Vyjádření a Detailní chronologii faktů, ale jak jste si mohli sami všimnout, nic jihého nám nezbývalo, již po dobu šesti měsíců jsme se pokusili předejít jakémukoliv sváru.

S pozdravem, 
Vedení CAFIBu,

Sao Paulo, 5. července 2014